Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

IListracija odvajanja miješanog otpada

Tijekom veljače u Supetru je započela kampanja “Odvajanje otpada je lako!”, kojom se građane želi potaknuti na odvajanje otpada na kućnom pragu. Komunalno društvo GRAD poziva stanovnike da budu pokretačka snaga projekta te da pravilnim odvajanjem omoguće reciklažu otpada, a potom i ponovnu upotrebu tih materijala u kućanstvima.

 

 

 

Osim što se jednostavnim razvrstavanjem otpada čuva kvaliteta života i estetski izgled Grada, štite se i prirodne ljepote, a po kojima je poznat cijeli otok Brač. Kako bi svi građani znali ispravno odvojiti otpad, donosimo vam sve potrebne informacije o odvajanju najzastupljenije vrste u kućanstvima - miješanog otpada.

Smanjenje količine miješanog otpada kao krajnji cilj

Kako bi se smanjila ukupna količina miješanog komunalnog otpada, sav reciklabilan otpad odvaja se u za to predviđene spremnike. Točnije, nakon što se odvoji plastika, papir, staklo, biootpad te glomazni, elektronski i tekstilni otpad, u spremnik za miješani otpad baca se samo ono što nikako nije moguće drugačije zbrinuti. Stanovnici si time ne povećavaju cijenu odvoza, nego i dalje plaćaju samo fiksnu cijenu odvoza jednog zelenog spremnika. Također, tako se smanjuju količine otpada na odlagalištu Kupinovica što je u skladu s provođenjem zelenih politika Europske unije.

 

Ilustracija miješani otpad

 

Što sve odložiti u zeleni spremnik za miješani otpad?

Mnogi misle da u spremnik za miješani otpad pripadaju sve vrste otpada, no to je daleko od istine. U zeleni spremnik za miješani otpad odlaže se samo otpad koji je bespovratan. Primjerice, onečišćene vrećice za pakiranje hrane ili pak papir i folija za omatanje hrane s ostacima hrane pripadaju u spremnik za miješani otpad. Isto vrijedi i za onečišćene ubruse ili maramice te sav higijenski otpad, poput britvica za brijanje, spužvi, vate, pelena te uložaka. Opušci, vrećice od usisavača te otpad od metenja, također se svrstava u miješani komunalni otpad.

Što ne pripada u zeleni spremnik za miješani otpad?

Sva ambalaža od papira, plastike, metala i stakla koja se može oprati, treba se odlagati u za to predviđene spremnike. Tetrapak ambalaža, ovisno o svojem sastavu, odlaže se u spremnik za papir ili plastiku, a ne u spremnik za miješani otpad.

 

Svi zainteresirani građani na službenoj stranici Grada Supetra mogu zatražiti i komposter za odlaganje biootpada kako bi si osigurali gnojivo tijekom čitave godine. Kućanstvima će se, kroz nadolazeći period, podijeliti spremnici od 120 litara za odvajanje papira i plastike, dok će zgrade imati zajedničke spremnike za te materijale. U njima je, za svaki stan, predviđeno 60 litara, a kako biste u svakom trenutku bili informirani o ovome projektu, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), pratite web te Facebook stranicu Komunalnog društva GRAD.

 

Objavljeno s dopuštenjem Dalmatinskog portala

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza mješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza mješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i nedjelja
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i nedjelja
 Mirca utorak, četvrtak i nedjelja
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.