Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

1. Opći akti i odluke društva

 
 
 

Kućni red sportske školske sportske dvorane u Supetru broj 3376/2018

Pravilnik o načinu korištenja školske sportske dvorane u Supetru broj 3375/2018

Gradska tržnica i ribarnica Supetar - Tržni red

Gradska tržnica Supetar - radno vrijeme i cjenik usluga

Odluka o uredovnom radnom vremenu

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima na području Grada Supetra

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Raspored odvoza miješanog otpada po naseljima

Raspored odvoza reciklabilnog otpada

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta

Popis zelenih otoka

Popis gospodarskih subjekata koji su u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi sa Komunalnim društvom GRAD d.o.o od 16.03.2019. godine

Odluka o usvajanju pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom i popisa dokumentiranog gradiva s rokovima čuvanja Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom Komunalnog društva GRAD d.o.o. Supetar

Rješenje Državnog arhiva u Splitu 

2. Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13,85/15), Komunalno društvo GRAD d.o.o., Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar obavještava korisnike o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija kako slijedi:

Korisnik prava na pristupi nformacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacij podnošenjem zahtjeva Komunalnom društvu GRAD d .o.o. podnošenjem zahtijeva:

- poštom na adresu Komunalno društvo GRAD d.o.o., Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar

- putem telefona na broj 021 631-077

- putem telefaxa na broj 021 631-107

- puteme elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

lli osobno službeniku za informiranje: Siniša Cvitanović dip.iur.

Komunalno društvo GRAD d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine 12/14) i Ispravka Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine 15/14).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenih obrazaca.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Godišnje izvješće 2022. - PDF
Godišnje izvješće 2022. - csv  

 

Godišnje izvješće 2021. - PDF
Godišnje izvješće 2021. - csv 

Godišnje izvješće 2020. - PDF
Godišnje izvješće 2020. - csv

 

Godišnje izvješće 2019. - PDF
Godišnje izvješće 2019. - csv

 

Godišnje izvješće 2018. - PDF
Godišnje izvješće 2018. - csv

Godišnje izvješće 2017. - PDF
Godišnje izvješće 2017. - csv

Godišnje izvješće 2016. - PDF
Godišnje izvješće 2016. - csv

 

3. Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti

Komunalno društvo GRAD d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka. Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti postavlja osnove na temelju kojih se bilo koji privatni podaci preuzimaju od Vas.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Marija Jelinčić
Dol 11, Dol, Postira
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Telefon: 021/631-077


ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.PDF

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI.PDF

ZAHTJEV-ISPITANIKA ZOP-1.doc

 

4. Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača 

Odluka o osnivanju povjerenstva za reklamacije

Pravilinik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza miješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza miješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i subota
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i subota
 Mirca utorak, četvrtak i subota
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.