Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Osnovna zadaća Komunalnog društva GRAD d.o.o. je da u suradnji sa osnivačem te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.

Komunalno društvo GRAD d.o.o. pruža sljedeće usluge: upravljanje objektima javne namjene, sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada, hortikulturno uređenje, zanatske usluge, čišćenje javno prometnih površina i plaža, upravljanje javnim parkiralištima i pauk služba, naplata vezova i održavanje reda u luci, održavanje gradskih groblja i pogrebne usluge, upravljanje tržnicom na malo. Saznajte više o svim našim uslugama >>

Komunalno društvo GRAD d.o.o. je 18.10.1996 godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-96/518-2 sa matičnim bojem subjekta upisa 060022337, poreznim brojem 01238582,dok je OIB 79182010236. Sjedište Društva je u Supetru, na adresi Ulica Žedno-Drage 7.

Osnivač i član trgovačkog društva je Grad Supetar sa temeljnim ulogom od 100% temeljnog kapitala.

Organe Komunalnog društva GRAD d.o.o. čine Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Predmet poslovanja

Društvo obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park-šuma, zelenila uz prometnice te morskih plaža
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje tržnica na malo
 • davanje u zakup poslovnih prostora tržnice
 • upravljanje i održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućim objekata
 • upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke
 • građevinarstvo
 • održavanje, upravljanje i naplata parkiralištima

Osnovni podaci

Kontakt

Komunalno društvo GRAD d.o.o
Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar

tel: +385 (0)21 631 077
faks: +385 (0)21 631 107
web: www.kdgrad.hr
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

MBS
060022337

OIB
79182010236

Žiro računi

HR7823900011100387225 Hrvatska poštanska banka, d.d. Zagreb
HR0923600001101948823 Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Vlasništvo
Grad Supetar 100%

Temeljni kapital
60.000,00 kn

Organizacijska struktura

Skupština
Ivana Marković, mag.oec. - Gradonačelnica Grada Supetra

Nadzorni odbor
mr. sc. Branko Jašić, dr. med. - predsjednik nadzornog odbora
Dijana Ivelić - zamjenica predsjednika nadzornog odbora
Lidija Vušković - član nadzornog odbora
Tonči Gjurek- član nadzornog odbora

Uprava
Marijana Šemanović, mag.oec.univ.spec.oec., direktorica

Sindikat
Nino Pleština, Povjerenik SSKH

 

Organizacijska shema

ORGANIZACIJSKA SHEMA KD 2

PDF verzija

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza miješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza miješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i subota
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i subota
 Mirca utorak, četvrtak i subota
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.