E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077

Petra Jakšića 17, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo Grad

Komunalno društvo Grad d.o.o. - Supetar, otok Brač

Komunalno društvo Grad - Supetar

Naše usluge

Luka

Pregled svih usluga koje pruža Komunalno društvo "Grad" iz Supetra na otoku Braču

Cjenici usluga

Preuzmite cjenike pogrebnih usluga, lučke naknade, korištenje prostora na tržnici, odvoz smeća i zbrinjavanje komunalnog otpada...

Dokumenti i obrasci

Preuzmite dokumente i izvješća Komunalnog društva, obrasce, informacije o pristupu informacijama...