Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Ilustracija novi sustav prikupljanja otpada

U veljači 2021. započeo je projekt uvođenja sustavnog gospodarenja otpadom, odnosno, odvajanje otpada na kućnome pragu. Komunalno društvo GRAD d.o.o. ovakvim suvremenim sustavom odvajanja otpada podignuo je kvalitetu usluge, ali i još važnije, kvalitetu životne sredine i okoliša u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj. Čitav je projekt pokrenut u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

 

 

 

 

Zašto odvajati na kućnome pragu?

Odvajanjem otpada iz udobnosti vlastitoga doma građani osiguravaju kompletno iskorištavanje otpada u nove svrhe. Jednostavnije rečeno, pravilno odvojen, a zatim i prerađen otpad ponovno se vraća u kućanstva i to u obliku novog proizvoda. Tako se konzervira postojeća energija, a kružno gospodarstvo jamči da otpad završi njemu prilagođenom mjestu. Poštujući pravilno razvrstavanje, otpad se ne razgrađuje u prirodi i samim time ne narušava floru i faunu. Odvajanje otpada ima višestruke koristi i za ljude, ali i za okoliš. Supetar, kao najveći grad na otoku, ovakvim sustavom odvajanja otpada na najbolji je način zaštitio svoja prirodna bogatstva te pridonio razvoju turizma, poljoprivrede i ekonomije na čitavom otoku. Upravo zato, Grad Supetar svojim je stanovnicima maksimalno olakšao razvrstavanje otpada, kako bi ono dostignulo najviši ekološki standard i nužnu ekološku osviještenost otočana.

Pravilnim odvajanjem otpada kod kuće stječu se pozitivne životne navike i ostvaruje se održiv način života. Budite i vi uzoran građanin i pokažite brigu i odgovornost prema društvu i okolišu u kojem živite. U konačnici, odvajanje otpada je lako.

Kako funkcionira odvajanje otpada na kućnome pragu?

Fiksna naknada za odvoz ista je za sve građane te ona iznosi 62.38 kuna po kanti miješanog otpada po kućanstvu. Odvoz odvojenog otpada namijenjen recikliranju, poput onoga u novim spremnicima za papir i plastiku, već je uključen u navedenu naknadu. Naime, svako će kućanstvo dobiti plave i žute spremnike za papir, odnosno plastiku. Zeleni spremnici za miješani otpad već su podijeljeni, a spremnici za plastiku i papir isporučit će se tijekom narednih mjeseci. Vlasnicima kuća podijelit će se spremnici od 120 litara za odvajanje papira i plastike, a u zgradama će biti zajednički spremnici od 240, 360 ili 770 litara za iste materijale. Unutar njih za svaki je stan predviđeno 60 litara. Raspored odvoza otpada građani mogu pronaći na ovom linku.

Organski otpad

Odvajanje biootpada, koji čini 30 % ukupnog otpada jednog kućanstva, u Supetru se također može vršiti na kućnome pragu. Potrebno je samo poslati upit na službenu stranicu Grada Supetra i tako zatražiti svoj komposter. Kompostiranje biootpada daje priliku građanima da doprinesu zaštiti okoliša tako što će korisno upotrijebiti ostatke kuhinjskog otpada, kao što su primjerice ostaci kore voća, ljuske jaja, talog od kave, ostaci kruha, listovi salate, ali i vrtni i zeleni otpad. Ovim se postupkom rasterećuje sustav gospodarenja otpadom, smanjuje zagađenje tla, vode i zraka te se zaustavlja stvaranje stakleničkog plina metana, ali i poboljšava struktura i plodnost tla.

Zeleni otoci

Na području grada Supetra također postoje i Zeleni otoci, na kojima se može odlagati otpad, a koji se nalaze na 20 lokacija. Odvojeni spremnici od 1100 litara predviđeni za odlaganje metala, plastike, stakla i papira isporučeni su Gradu te postavljeni na sve Zelene otoke. Osim toga, za otpadni tekstil na Zelenim otocima osigurani su zasebni spremnici. Potičemo građane da odnose otpad na Zeleni otok i zaštite tako svoj otok.

Glomazni otpad

Odlaganje glomaznog otpada funkcionira na nešto drugačiji način. Svim korisnicima usluga odvoza otpada u gradu Supetru su, počevši od prošle godine, dostavljeni kuponi za glomazni otpad putem kojih mogu ostvariti odvoz glomaznog otpada do 5 metara, također na kućnom pragu.

Što slijedi?

Sljedeći korak u razvoju supetarskog sustava gospodarenja otpadom je izgradnja Reciklažnog dvorišta u industrijskoj zoni Žedno-Drage za koju je ishođena lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija, a čeka se usklađenje Urbanističkog plana uređenja s Prostornim planom. Nakon toga će se ishoditi građevinska dozvola i prijaviti na natječaj FZOEU za dobivanje sredstava za izgradnju istog. U međuvremenu je Komunalno društvo GRAD d.o.o., do izgradnje reciklažnog dvorišta, na samom deponiju osposobilo stacionarnu prešu za papir te kontejnere za odvojenu plastiku i staklo, gdje se sakuplja odvojeno prikupljeni otpad te predaje ovlaštenom sakupljaču, poduzeću Michieli-Tomić d.o.o., s kojim ima potpisan ugovor o preuzimanju odvojeno prikupljenog otpada.

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza miješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza miješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i subota
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i subota
 Mirca utorak, četvrtak i subota
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.