E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077

Petra Jakšića 17, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo Grad

Komunalno društvo Grad d.o.o. - Supetar, otok Brač

Komunalno društvo Grad - Supetar

Grad Supetar je prvi Grad u Dalmaciji koji će od studenoga ove godine obračunavati odvoz smeća po načelu ''onečiščivać plaća'', tj. po volumenu predanog miješanog komunalnog otpada.

Pilot projekt odvoza otpada sa kućnog praga nakon Škripa, nastavlja se u Miricima.

Kontakt podaci

Komunalno Društvo Grad d.o.o.

Petra Jakšića 17
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107