E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077

Petra Jakšića 17, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo Grad

Komunalno društvo Grad d.o.o. - Supetar, otok Brač

Komunalno društvo Grad - Supetar

Zbog potrebe definiranja općih akata za  rad Školske sportske dvorane u Supetru isti se daju na savjetovanje s javnošću.

 

 

 Akti koji se daju na savjetovanje su Cjenik usluga Škloske sportske dvorane u Supetru, Kućni red Školske sportske dvorane u Supetru i Pravilnik o načinu korištenja Školske sportske dvorane u Supetru.

Svi zainteresirani svoje prijedloge i mišljenja na predmetne akte iz ovog savjetovanja mogu dostaviti u pisanoj formi
- Poštom na adresu Komunalno društvo GRAD d.o.o. , Petra Jakšića 17, 21 400 Supetar
- Putem telefaxa na broj 021 631107
- Putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.,

U roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na službenim internetskim stranicama Komunalnog društva GRAD d.o.o.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja , izraditi će se i objaviti , na službenoj internetskoj stranici Komunalnog društva GRAD d.o.o. pisano izvješće o savjetovanju s javnošću koje će zajedno s konačnim prijedlogom nacrta cjenika usluga Školske  sportske dvorane u Supetru, nacrta kućnog reda školske sportske dvorane u Supetru i nacrta pravilnika o načinu korištenja školske sportske dvorane u Supetru biti dostavljeno Nadzornom odboru Komunalnog društva GRAD d.o.o. na suglasnost.

Kontakt podaci

Komunalno Društvo Grad d.o.o.

Petra Jakšića 17
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107