E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077

Petra Jakšića 17, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo Grad

Komunalno društvo Grad d.o.o. - Supetar, otok Brač

Komunalno društvo Grad - Supetar

Na svjetovanje s javnošću daju se Nacrt Cjenika usluga Školske sportske dvorane u Supetru, Nacrt Kućnog reda školske sportske dvorane u Supetru i Nacrt Pravilnika o načinu korištenja školske sportske dvorane u Supetru.

 

 Temeljem dosadašnjeg poslovanja i rada Školske sportske dvorane  u razdoblju od tri mjeseca uočene su odrečene nejasnoće i poteškoće u radu sa korisnicima usluga te je potrebno jasnije definirati opće akte za  rad Školske sportske dvorane u Supetru i to Cjenik usluga Škloske sportske dvorane u Supetru, Kućni red Školske sportske dvorane u Supetru i Pravilnik o načinu korištenja Školske sportske dvorane u Supetru.

Izmjene i dopune Cjenika usluga  Školske sportske dvorane  utemeljene su na Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji na području Grada Supetra za 2017. godinu (Službeni glasnik grada Supetra broj 02/17) i prijedlogu  Pravilnika o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga i klubova Grada Supetra  koji je objavljen na službenim stranicama Grada Supetra u svrhu savjetovanja s javnošću u razdoblju od 16. prosinca 2016. do 16.siječnja 2017. ,Zaključkom ,KLASA: 402-01/16-01/01, URBROJ: 2104/01-02/1-16-0001.


Svi zainteresirani svoje prijedloge i mišljenja na predmetne akte iz ovog savjetovanja mogu dostaviti u pisanoj formi
- Poštom na adresu Komunalno društvo GRAD d.o.o. , Petra Jakšića 17, 21 400 Supetar
- Putem telefaxa na broj 021 161 107
- Putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

U roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na službenim internetskim stranicama Komunalnog društva GRAD d.o.o.


Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja , izraditi će se i objaviti , na službenoj internetskoj stranici Komunalnog društva GRAD d.o.o. pisano izvješće o savjetovanju s javnošću koje će zajedno s konačnim prijedlogom nacrta cjenika usluga Školske  sportske dvorane u Supetru, nacrta kućnog reda školske sportske dvorane u Supetru i nacrta pravilnika o načinu korištenja školske sportske dvorane u Supetru biti dostavljeno Nadzornom odboru Komunalnog društva GRAD d.o.o. na suglasnost.

Sve dokumente vezane za predmetno savjetovanje s javnošću možete pročitati ili preuzeti u privitku ove obavijesti.

Kontakt podaci

Komunalno Društvo Grad d.o.o.

Petra Jakšića 17
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.