+385 (0)21 631 077

Petra Jakšića 17, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo GRAD d.o.o.
Petra Jakšića 17
21400 Supetar

Direktorica
Marijana Šemanović, mag. oec
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Poslovna tajnica
Mirela Kelava
tel: +385 (0)21 631 077
fax: +385 (0)21 631 107
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

SLUŽBA OPĆIH, KADROVSKIH I PRAVNIH POSLOVA

Voditelj službe
Siniša Cvitanović, dipl. iur.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Voditelj službe
Nataša Vušković, struč.spec.oec.
tel: +385 (0)21 757-789
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

RADNA JEDINICA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE

Voditelj radne jedinice
Kristina Poklepović, prof. TZK-e
mob: +385 (0)95 331 6025
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

RADNA JEDINICA GOSPODARENJE OTPADOM

Voditelj radne jedinice

RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Voditelj radne jedinice
Dragana Glušević-Radetić, mag.ing.hort.
mob: +385 (0)91 567 6866
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

RADNA JEDINICA JAVNIH USLUGA

Voditelj radne jedinice
Petar Mandić, iur.
mob: +385 (0)95 331 6001
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.